Blijven leren, ook bij Alzheimer

Iedereen leert een leven lang. Voor mensen met dementie is zelfbeschikking en vrijheid belangrijk. Kun je met dementie ook nog nieuwe vaardigheden en veilige routines aanleren? Hoe doe je dat?  Op dinsdag 14 mei staat “leren bij dementie’ centraal tijdens een bijeenkomst in het Alzheimercafe. In samenspraak met klinisch geriater en gespreksleider Lia Middeljans praat ergotherapeut Petra ten Boom over dit onderwerp. Vanaf 19.00 uur is er inloop in het Alzheimer Café Doetinchem in het Borghuis en het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

%d bloggers liken dit: