Informatie

Wat gebeurt er nog tijdens de Corona-maatregelen?
Door de maatregelen tegen het Coronavirus zijn veel activiteiten opgeschort of afgelast.
Maar welke activiteiten vinden er nog wel plaats en zijn er ook nieuwe initiatieven in verband met de Corona?
De Vrijwilligerscentrale Doetinchem heeft een Corona – Initiatievenkaart gemaakt, die de Centrale regelmatig bijhoudt.
Dit is een inventarisatie van de voorliggende voorzieningen binnen de gemeente Doetinchem, die operationeel zijn en blijven en onder welke voorwaarden.
Nieuwe initiatieven of aanpassingen betreffende bestaande activiteiten kan men voor deze Initiatievenkaart melden bij de Vrijwilligerscentrale via info@vrijwilligerscentraledoetinchem.nl.

Print Friendly, PDF & Email