Samen wandelen tegen liggend zwerfafval

Elke eerste vrijdagavond van de maand kunt u meewandelen met de Zwerfvuilbrigade in de wijk De Huet/Dichteren. Om 18.30 uur maakt de groep een zwerfvuilwandeling met opruimmaterialen. Deze Zwerfvuilbrigade is een groep mensen, die zich ergeren aan het rond slingerende zwerfvuil. Door dit op te ruimen, proberen ze andere mensen bewust te maken van het feit dat dit niet kan! Het levert gevaar op voor de dieren: honden die over kapot gemaaide blikjes lopen of koeien die deze stukken opeten. Laat staan de gevaren voor de mens, zoals voor kleine kinderen.
Heb je ook interesse om mee te wandelen,  bel dan naar Karin Ruiter op haar mobiele nummer (06) 30 41 06 98 of mail naar karinruiter46@gmail.com.
%d bloggers liken dit: