Signaleringskaart eenzaamheid

Hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en bespreekbaar wordt, hoe meer je kunt doen voor jezelf of een ander. Hulpmiddel daarbij is deze signaleringskaart.

Download de signaleringskaart eenzaamheid (pdf)

Symptomen

De symptomen of signalen die op de kaart staan beschreven, kunnen wijzen op eenzaamheid. Maar let op: ze kunnen ook wijzen op andere problemen. Toch vraagt signaleren om handelen. De punten op de kaart zijn niet bedoeld om af te vinken, maar zijn aanleiding voor gesprek. De signalen zijn onderverdeeld in lichamelijke, psychische, sociale en gedragsmatige signalen en in levensgebeurtenissen.

Gesprekstips

Op de achterkant van de kaart staan gesprekstips om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld de houding ‘Wees een OEN’: open, nieuwsgierig, eerlijk. Of ‘Gebruik LSD’: luisteren, samenvatten, doorvragen. Ook is het belangrijk om de tijd te nemen en te zorgen voor een vertrouwde omgeving.

Eenzaamheid vraagt om maatwerk

De oorzaken van eenzaamheid kunnen een gevolg zijn van veranderingen in omstandigheden of persoonlijke eigenschappen van iemand. Eenzaamheid kan meerdere oorzaken hebben en vaak is maatwerk nodig om iemand te helpen. Iedereen kan bijdragen. Dit kun je doen als je iemand die mogelijk eenzaam is, wilt helpen. En dit kun je als professionele hulpverlener doen.

Print Friendly, PDF & Email
RSS
Volg ons per e-mail
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram