Zaterdagochtend meelopen met zwerfvuilbrigade

Op elke eerste zaterdagochtend van de maand maakt om 9:45 uur de Zwerfvuilbrigade De Huet/Dichteren een zwerfvuilwandeling in de wijk.
De Zwerfvuilbrigade is een groep mensen, die zich ergeren aan het rond slingerende zwerfvuil. Door dit op te ruimen, proberen ze andere mensen bewust te maken van het feit dat dit niet kan! Het levert gevaar op voor de dieren: honden die over kapot gemaaide blikjes lopen of koeien die deze stukken opeten. Laat staan de gevaren voor de mens, zoals voor kleine kinderen.
De zwerfvuilbrigade is een zelfstandige brigade, die met opruimmaterialen ondersteund wordt door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
Eén keer per maand maakt de groep een zwerfvuilwandeling.  In de zomer op de eerste vrijdagavond van juli, augustus, september en oktober. Tijdens de wintermaanden vanaf november op de eerste zaterdagochtend van de maand. Tussendoor lopen veel leden van de brigade ook op te ruimen, bijvoorbeeld als ze de hond uitlaten.
Heb je ook interesse,  bel dan naar Karin Ruiter op haar mobiele nummer (06) 30 41 06 98 of mail naar karinruiter46@gmail.com. Dan kun je afspreken om een keer met de brigade mee te wandelen in De Huet of Dichteren of met een andere zwerfvuilbrigade in de stad en omgeving.
De zwerfvuilwandeling is een initiatief van de Zwerfvuilbrigade De Huet/Dichteren, telefoon  (06) 30 41 06 98, email karinruiter46@gmail.com.
%d bloggers liken dit: